Thêm đối tượng áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc

Ngày 18/8/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 81/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

Theo đó, Nghị định 97/2017/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 16 Nghị định 81/2013/NĐ-CP nội dung thêm đối tượng phải lập hồ sơ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cụ thể:

– Người đang tham gia chương trình cai nghiện tự nguyện tại gia đình hoặc cộng đồng;

– Người đang tham gia điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế.

Như vậy, người đang tham gia các chương trình cai nghiện ma túy tại cộng đồng không còn nằm ngoài phạm vi đối tượng bị lập hồ sơ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.


Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Bên cạnh đó, Nghị định còn ban hành 55 mẫu biên bản và mẫu quyết định được sử dụng trong xử lý vi phạm hành chính thay thế các mẫu trong Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013.

Nghị định 97 có hiệu lực thi hành từ ngày 05/10/2017.

Các tin liên quan

>>  LHQ: Cảnh báo nguồn cung ma tuý ngày càng tăng tại Đông Nam Á