Tác hại của một số loại ma túy

>>  Vì sao lá khát lại nguy hại hơn cả ma túy?