Phóng sự VTC về cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện Lê Hà Nguyễn

>>  Mất con vì “cái chết trắng”, mẹ thành “người đàn bà thép” chống ma túy