Phóng sự VTC về cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện Lê Hà Nguyễn

>>  Nặng lòng với công việc cai nghiện ma túy