Người đi cai nghiện ma túy phải đóng góp những chi phí gì?

Em trai tôi bị đưa đi cai nghiện ma túy bắt buộc cách đây 1 hôm. Gia đình tôi chưa biết khi đi cai nghiện thì gia đình tôi hay em trai tôi phải đóng góp những khoản chi phí gì hay được nhà nước hỗ trợ. Cảm ơn!

Xin chào bạn! Chúng tôi xin đưa ra tư vấn giúp bạn biết về một số chi phí sung quanh vấn đề của bạn như sau:

Bộ Tài chính và Bộ Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư liên tịch số 27/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH về quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, các khoản đóng góp và chế độ miễn, giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong cơ sở chữa bệnh và tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng.

Về một số mức chi cụ thể, Thông tư quy định như sau: Chi lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào Trung tâm: mức chi tối đa 150.000 đồng/hồ sơ; Chi lập hồ sơ đề nghị chuyển đối tượng đang chấp hành biện pháp tại Trung tâm vào Cơ sở giáo dục, Trường giáo dưỡng tối đa 100.000 đồng/hồ sơ; Chi họp Hội đồng tư vấn xét duyệt hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp vào Trung tâm: Chủ tịch hội đồng 150.000 đồng/người/buổi, thành viên hội đồng, thư ký 100.000 đồng/người/buổi.

 

>>  Xử lý thế nào khi gặp người bị “sốc” thuốc?

Ngoài ra, còn được chi cho người được giao nhiệm vụ đưa đối tượng vào Trung tâm; Truy tìm đối tượng bỏ trốn; Chi hỗ trợ tiền ăn; Chi phí tiền tàu xe…

Người bị áp dụng biện pháp đưa vào Trung tâm hoặc gia đình của người bị áp dụng biện pháp đưa vào Trung tâm có trách nhiệm đóng góp một phần tiền ăn theo quy định của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Người tự nguyện tại Trung tâm phải đóng góp toàn bộ chi phí.

Thông tư cũng quy định cụ thể đối với một số trường hợp được miễn giảm với người thuộc hộ nghèo, gia đình chính sách theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; người chưa thành niên… Giảm 50% mức đóng góp tiền ăn trong thời gian chấp hành quyết định đối với người thuộc hộ cận nghèo.

Nội dung chi và mức chi cho công tác tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng; chế độ đóng góp và miễn giảm, hỗ trợ tiền thuốc cắt cơn nghiện ma túy được Thông tư quy định:

  • Chi lập, thẩm tra hồ sơ cai nghiện tự nguyện tại gia đình và cộng đồng; lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc tại cộng đồng: 30.000 đồng/hồ sơ
  • Chi hỗ trợ cán bộ tham gia công tác điều trị, quản lý, bảo vệ người cai nghiện ma tuý trong thời gian điều trị cắt cơn nghiện ma tuý bắt buộc tập trung tại cộng đồng với mức 50.000 đồng/người/ngày
  • Chi hỗ trợ cho cán bộ được giao nhiệm vụ tư vấn về tâm lý, xã hội cho người cai nghiện ma tuý với mức 50.000 đồng/buổi tư vấn/người cai nghiện ma tuý, 70.000 đồng/buổi tư vấn/nhóm người cai nghiện ma tuý (từ 2 người trở lên)…
>>  Phức tạp tội phạm ma tuý lợi dụng thông thoáng thủ tục hải quan

Thông tư này chính thức có hiệu lực từ ngày 10-4-2012.

Chúc bạn có thể giúp đáp được thắc mắc của mình!

(Theo Thông tư liên tịch số 27/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH)

CAI NGHIỆN ĐỒNG NAI