Mọi sinh hoạt của cơ sở từ năm 2016 – 2020

>>  Đồng Nai: Tăng cường dạy nghề cho người nghiện ma túy