Mọi sinh hoạt của cơ sở từ năm 2016 – 2020

>>  Phóng sự VTC về cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện Lê Hà Nguyễn. (