Mọi sinh hoạt của cơ sở từ năm 2016 – 2020

>>  Bổ sung chế độ chính sách cho người đi cai nghiện ma túy tự nguyện