Mọi sinh hoạt của cơ sở từ năm 2016 – 2020

>>  Học viên cũ trở về tổ chức sinh nhật cho giám đốc Mỹ Hòa