Hoạt động cơ sở từ năm 2012 – 2015

>>  Các học viên đánh bóng chuyền