Hoạt động cơ sở từ năm 2012 – 2015

>>  Phóng sự VTC về cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện Lê Hà Nguyễn