Hoạt động cơ sở từ năm 2012 – 2015

>>  Thêm đối tượng áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc