Họp bàn kế hoạch giải bóng chuyền 20/10

>>  Hình ảnh sinh hoạt tại trung tâm