Hình ảnh cơ sở

Hình ảnh sinh hoạt và hoạt động thể dục thể thao của các học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện Lê Hà Nguyễn.

Ngoài các sinh hoạt hàng ngày, các em còn tham gia các chương trình từ thiện do cơ sở tổ chức.

null

Hà Mỹ Hòa

Giám đốc

Tel: 0975 618 234

Tư vấn cai nghiện

Mr. Đinh Xuân Nam
Tel: 0966.322.299
Hotline: 02516.515.869

Giới thiệu

Quy trình & thủ tục