Điểm khác biệt giữa cai nghiện ma túy tự nguyện và bắt buộc

Cai nghiện ma túy tự nguyện bước đầu mang lại kết quả tốt, mở ra xu hướng mới trong việc tư vấn và điều trị cai nghiện.
Trong các mô hình cai nghiện ma túy những năm gần đây, tiêu biểu nhất chính là cách cai nghiện ma túy tự nguyện.
Nhận định “nghiện ma túy là một căn bệnh mãn tính” còn hết sức mới, do từ lâu dư luận xã hội vẫn luôn nhìn nhận người nghiện ma túy đó là những người khiếm khuyết về nhân cách. Sự đổi mới về vấn đề nhận thức góp phần rất tốt trong vấn đề xóa bỏ tự ti của những người nghiện ma túy và gia đình của họ. Có nhiều người nghiện ma túy đã mạnh mẽ công khai tình trạng nghiện và ước muốn được cai nghiện để tái hòa nhập xã hội.

Cai nghiện ma túy tự nguyện – Quyết tâm làm nên thành công
Để điều trị cai nghiện thành công cần vô số yếu tố, đặc biệt quyết tâm của những người cai nghiện là đặc biệt quan trọng. Chính vì lẽ đó, liệu pháp cai nghiện ma túy tự nguyện đang là phương pháp cai nghiện chủ đạo ở nước ta. Nếu có ý chí mạnh mẽ thì hình thức cai nghiện ma túy tự nguyện là biện pháp tốt nhất để những đối tượng từng lầm lỡ này trở lại và hòa nhập xã hội.
Cai nghiện ma túy tự nguyện – Mô hình đáng khuyến khích
Hiện nay, để mở rộng mô hình cai nghiện tự nguyện, rất nhiều vùng đã quyết định chuyển sang liệu pháp cai nghiện này đồng thời kết hợp với những trung tâm cai nghiện ma túy cổ vũ người nghiện nên chọn mô hình cai nghiện ma túy tự nguyện và chuyên nghiệp. Trong khi đưa người nghiện hút đi cai nghiện bắt buộc gặp nhiều điểm khó do nhiều quản lý chặt chẽ của luật định, xu hướng các trung tâm cai nghiện bắt buộc chuyển sang liệu pháp cai nghiện tự nguyện đang là hướng giải quyết đúng đắn nhất thời điểm này.
Sự khác biệt giữa cai nghiện ma túy tự nguyện và bắt buộc
Khuyến khích người nghiện ma túy đi cai nghiện, tăng thêm ý chí và nghị lực để cai nghiện thành công; đồng thời không phải bị xử phạt hành chính bằng biện pháp đưa đi cai nghiện bắt buộc.
Cai nghiện ma túy tự nguyện có ưu điểm gì?
Thứ nhất: theo quy định của Nhà nước thì những đối tượng cai nghiện ma túy bắt buộc sẽ bị xử phạt về hành chính. Thế nhưng với mô hình cai nghiện tự nguyện thì không hề kèm theo điều này.
Thứ hai:là thời gian cai nghiện. Quy định cai nghiện bắt buộc chính là hai năm còn phương pháp cai nghiện tự nguyện chỉ khoảng 3 – 6 tháng.
Thứ ba: thời gian tiến hành trị liệu, so với đối tượng cai nghiện kiên quyết phải tuân theo luật định của Nhà nước về chế độ cai nghiện thì người cai nghiện ma túy tự nguyện được sử dụng các hình thức dịch vụ theo yêu cầu.
Thứ tư: cai nghiện ma túy tự nguyện dựa vào tinh thần đối tượng cai nghiện, chẳng hề bức ép trong một khuôn khổ bắt buộc nên họ sẽ có tâm lý thoải mái thoải mái và giảm bớt áp lực hơn nhiều.

Các tin liên quan

>>  Hội nghị tổng kết công tác phòng chống tệ nạn mại dâm, cai nghiện ma túy của tỉnh Đồng Nai.