Cơ sở tổ chức sinh nhật cho học viên

>>  Phóng sự VTC về cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện Lê Hà Nguyễn. (