Các học viên ủng hộ và ăn mừng đội tuyển U23 Việt Nam

Tuy U23 về nhì nhưng vời hơn 90 triệu con tim việt nam vẫn xem U23 VÔ ĐỊCH CÁC EM ƠI

 

 

 

>>  Đối tượng chính sách tại các cơ sở cai nghiện công lập được hỗ trợ 100% kinh phí