Các học viên đánh bóng chuyền

>>  Các học viên đi chơi Tết Nguyên Đán 2015 với má Hòa