Các học viên chuẩn bị cho Noel 2015

>>  Chương trình khám bệnh, phát thuốc tặng quà tại xã An Phú.