Báo tường nhân ngày 8-3

Hình ảnh báo tường nhân ngày 8-3 do các học viên làm để tặng má Hòa

>>  Giải bóng chuyền Lê Hà Nguyễn nhân dịp 2/9