Tìm hiểu về các chất gây nghiện (Tài liệu do FHI/Vietnam xuất bản)

Tài liệu này do FHI/Vietnam xuất bản với nguồn tài trợ U2GPS001172 từ Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ (CDC Hoa Kỳ). Nội dung tài liệu được phát triển trên cơ sở tài liệu tương tự do Cục Y tế NSW (Australia) xuất bản.

Nội dung này không nhất thiết phản ánh quan điểm của CDC

Tải file PDF

 

Các tin liên quan

>>  Morphin có phải ma túy không? Cách cai nghiện Morphin hiệu quả