Hồ sơ xin cai nghiện cơ sở cai nghiện ma tuý tự nguyện Lê Hà Nguyễn bao gồm

  1. Đơn xin cai nghiện ma túy tự nguyện tại Trung tâm (theo mẫu có sẵn ở Trung Tâm)
  2. Hợp đồng cai nghiện giữa Trung tâm và Học viên
  3. Bản cam kết (theo mẫu có sẵn ở Trung Tâm)
  4. CMND và Hộ khẩu của người xin cai
  5. CMND và Hộ khẩu của người bảo lãnh