Tất niên 2016

Hình ảnh các học viên đang tổ chức liên hoan mừng năm mới 2016

>>  Cai nghiện và chống tái nghiện ma túy