Tất niên 2016

Hình ảnh các học viên đang tổ chức liên hoan mừng năm mới 2016

>>  Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện Lê Hà Nguyễn