Tất niên 2016

Hình ảnh các học viên đang tổ chức liên hoan mừng năm mới 2016

>>  Sổ tay thông tin điều trị Methadone dành cho người bệnh