Tất niên 2016

Hình ảnh các học viên đang tổ chức liên hoan mừng năm mới 2016

>>  Học viên cũ trở về tổ chức sinh nhật cho giám đốc Mỹ Hòa