Tất niên 2016

Hình ảnh các học viên đang tổ chức liên hoan mừng năm mới 2016

>>  Hiệu quả ban đầu từ một cơ sở cai nghiện