Tất niên 2016

Hình ảnh các học viên đang tổ chức liên hoan mừng năm mới 2016

>>  Cơ sở cai nghiện ma túy Lê Hà Nguyễn: “Khởi đầu bằng cái tâm”