Tài liệu nghiên cứu về ma túy đá – Methamphetamine do giáo sư Peter Banys soạn thảo

Peter Banys, MD, MSc

Cố vấn kỹ thuật, Tổ chức Sức khoẻ Gia đình Quốc tế FHI 360
Giáo sư lâm sàng, khoa tâm thần học và khoa học sức khoẻ toàn cầu, trường đại học San Francisco UCSF

 

 

 

Các tin liên quan

>>  Câu chuyện ám ảnh về người đàn ông 50 tuổi 'ngáo đá' bị thầy bói phán 'ma nhập'