Tác hại của một số loại ma túy

>>  Xử lý thế nào khi gặp người bị “sốc” thuốc?