Tác hại của một số loại ma túy

>>  Sơ cứu nạn nhân bị sốc ma túy