Phóng sự VTC về cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện Lê Hà Nguyễn

>>  Tự nguyện cai nghiện sẽ được hỗ trợ kinh phí khám và điều trị