Phóng sự VTC về cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện Lê Hà Nguyễn

>>  Cơ sở cai nghiện ma túy Lê Hà Nguyễn chuẩn bị cho đợt cứu trợ đồng bào lũ lụt miền Trung