Mọi sinh hoạt của cơ sở từ năm 2016 – 2020

>>  Cơ sở tổ chức sinh nhật cho học viên