Mọi sinh hoạt của cơ sở từ năm 2016 – 2020

>>  Cơ sở Lê Hà Nguyễn cùng HCTĐ và tỉnh đội Đồng Nai tổ chức khám chữa bệnh và trao quà từ thiện