Mọi sinh hoạt của cơ sở từ năm 2016 – 2020

>>  Hứa hẹn vắc-xin cai nghiện ma túy