Câu hỏi trắc nghiệm về ma túy

 1. Cây Côca
 2. Cây Cần sa
 3. Cây thuốc phiện
 4. Cả a, b, c đều đúng
 1. 1 năm đến 5 năm
 2. 2 năm đến 5 năm
 3. 2 năm đến 7 năm
 4. 3 năm đến 7 năm
 1. Báo chính quyền sở tại
 2. Giúp người nghiện tự cai nghiện
 3. Tránh né, không khai báo
 4. Cả b, c đều đúng
 1. Tất cả những người bị nghiện
 2. Người nghiện được gia đình khai báo
 3. Người không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội sử dụng trái phép chất ma túy
 4. Người nghiện được gia đình bảo lãnh
 1. 3 tháng đến 2 năm
 2. 3 năm đến 3 năm
 3. 3 tháng đến 4 năm
 4. 3 tháng đến 5 năm
 1. Dễ bị sốc dẫn đến chết người
 2. Hạnh phúc gia đình tan rã
 3. Gây gổ lẫn nhau
 4. Cả a, b đều đúng
 1. 1 năm đến 3 năm
 2. 2 năm đến 5 năm
 3. 2 năm đến 7 năm
 4. 3 năm đến 7 năm
 1. Cho nghỉ học một năm
 2. Buộc thôi học
 3. Buộc thôi học, đưa vào trường giáo dưỡng cai nghiện
 4. Xử lý theo pháp luật
 1. Cho nghỉ học 01 tháng, giao gia đình quản lý
 2. Cho nghỉ học 03 tháng, giao gia đình quản lý
 3. Cho nghỉ học 01 học kỳ, giao gia đình quản lý
 4. Cho nghỉ học 01 năm, giao gia đình quản lý
 1. Khai báo với cơ quan, tổ chức nơi làm việc hoặc tổ nhân dân tự quản
 2. Khai báo với UBND cấp xã về người nghiện ma túy trong gia đình mình…
 3. Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định
 4. Cả a, b, c đều đúng
 1. 6 tháng đến 5 năm
 2. 6 tháng đến 6 năm
 3. 6 tháng đến 7 năm
 4. 6 tháng đến 8 năm
 1. Không xa lánh, chỉ trích hoặc chê bai
 2. Tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng
 3. Không gần gủi với người nghiện
 4. Cả a, b, c đều đúng
 1. Tự khắc phục sai sót
 2. Báo tình trạng nghiện ma túy của mình với gia đình
 3. Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về cai nghiện ma túy
 4. Cả a, b, c đều đúng
 1. Thường ngáp vặt
 2. Ho khàn
 3. Thích cãi vã người khác
 4. Cả a, b, c đều đúng
 1. Cai nghiện ma túy tự nguyện
 2. Cai nghiện ma túy tại gia đình
 3. Cai nghiện ma túy tại cộng đồng
 4. Cả a, b, c đều đúng