Hoạt động cơ sở từ năm 2012 – 2015

>>  Đồng Nai: Tăng cường dạy nghề cho người nghiện ma túy