Hoạt động cơ sở từ năm 2012 – 2015

>>  Cơ sở tổ chức sinh nhật cho học viên