Hoạt động cơ sở từ năm 2012 – 2015

>>  Người đi cai nghiện ma túy phải đóng góp những chi phí gì?