Hoạt động cơ sở từ năm 2012 – 2015

>>  Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy