Hoạt động cơ sở từ năm 2012 – 2015

>>  Hiệu quả ban đầu từ một cơ sở cai nghiện