Hình ảnh sinh hoạt tại trung tâm

>>  Hình ảnh các học viên sinh hoạt Tết Nguyên Đán 2016