Hình ảnh sinh hoạt tại trung tâm

Các tin liên quan

>>  Các học viên đi chơi Tết Nguyên Đán 2015 với má Hòa