Hình ảnh mới tại trung tâm cai nghiện Lê Hà Nguyễn

Một số hình ảnh hoạt động ở Trung tâm cai nghiện Lê Hà Nguyễn, Đồng Nai

Cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện

>>  Hình ảnh công tác cứu trợ và từ thiện của cơ sở cùng với hội chữ thập đỏ của tỉnh Đồng Nai