Gian nan cuộc chiến chống ma túy ở biên giới Sơn La

Có đêm, hơn 60 tên, AK, lựu đạn đầy người, mỗi tên 1 ba lô heroin cắt rừng từ Lào sang VN. Chỉ cần 1 tiếng động lạ chúng có thể nổ súng, ném lựu đạn rồi biến mất trong rừng đêm.

>>  Sổ tay thông tin điều trị Methadone dành cho người bệnh