Điều kiện về cơ sở vật chất trong hoạt động lao động trị liệu, chuẩn bị tái hoá nhập cộng đồng và chống tái nghiện

Theo quy định tại Điều 7 Nghị định 147/2003/NĐ-CP về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện thì:

Cơ sở cai nghiện phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

Về cơ sở vật chất:

a) Có nơi tiếp nhận, chăm sóc, theo dõi sức khoẻ; điều kiện ăn, ở, sinh hoạt đảm bảo vệ sinh cho người nghiện ma túy;

b) Có đất đai, nhà xưởng đủ khả năng mở lớp dạy nghề và tổ chức lao động sản xuất, thực hiện chương trình lao động trị liệu phù hợp cho người cai nghiện ma túy do các Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế quy định;

c) Có nơi vui chơi giải trí, thể dục thể thao, văn hoá văn nghệ.

Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về cơ sở vật chất trong hoạt động lao động trị liệu, chuẩn bị tái hoá nhập cộng đồng và chống tái nghiện. Bạn nên tham khảo chi tiết Nghị định 147/2003/NĐ-CP để nắm rõ quy định này.

Trân trọng!

Các tin liên quan

>>  Các yếu tố dẫn đến hành vi tái sử dụng, tái nghiện ma túy