Cơ sở tổ chức sinh nhật cho học viên

>>  Chương trình khám bệnh, phát thuốc tặng quà tại xã An Phú.