Cơ sở tổ chức sinh nhật cho học viên

>>  Hội nghị tổng kết công tác phòng chống tệ nạn mại dâm, cai nghiện ma túy của tỉnh Đồng Nai.