Cơ sở tổ chức sinh nhật cho học viên

>>  Họp bàn kế hoạch giải bóng chuyền 20/10