Các học viên ủng hộ và ăn mừng đội tuyển U23 Việt Nam

Tuy U23 về nhì nhưng vời hơn 90 triệu con tim việt nam vẫn xem U23 VÔ ĐỊCH CÁC EM ƠI

 

 

 

>>  Cơ sở cai nghiện ma túy Lê Hà Nguyễn: “Khởi đầu bằng cái tâm”