Các học viên đánh bóng chuyền

>>  Hình ảnh sinh hoạt tại trung tâm