Các học viên đánh bóng chuyền

>>  Phóng sự VTC về cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện Lê Hà Nguyễn