Các học viên chuẩn bị cho Noel 2015

>>  Các học viên đi chơi Tết Nguyên Đán 2015 với má Hòa