Các học viên chuẩn bị cho Noel 2015

>>  Hình ảnh sinh hoạt tại trung tâm